Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

 

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Inițiator

Conținutul pe scurt al

Proiectului de Hotărâre

87

16.12.2020

Proiect de Hotărâre

USR

BUCOV

privind creșterea gradului de transparență al administrației publice locale prin înregistrarea audio-video și difuzarea în direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bucov, Județul Prahova      

86

16.12.2020

Proiect de Hotărâre

USR

BUCOV

privind stabilirea cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Bucov, Județul Prahova

85

16.12.2020

Proiect de Hotărâre

USR

BUCOV

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.75/16.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020-2024

84

14.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Bucov în anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea

83

10.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

82

10.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Comisiile de Administrație și în Comisiile ăentru Evaluarea și aigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitare de stat și particular de pe raza comunei Bucov, pentru anul școlar 2020-2021

81

10.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale pentru anul 2021, precum și a sancțiunilor

80

12.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov

79

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind cheltuielile legate de proiectul Achizitie de echipamente TTIC pentru structurile educaționale din comuna Bucov, județul Prahova      

78

13.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea desființării celor două fântâni situate pe străzile Costache Negruzzi si Mișcă Costică

77

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă Pleașa, respectiv Școala Gimnazială Constantin Stere Bucov

76

11.112020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind alegerea viceprimarului comunei Bucov, județul Prahova

75

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020 - 2024

74

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021

73

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea efectuării lucrărilor de termoizolare la școlile și grădinițele din comuna Bucov, județul Prahova

72

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea digitalizării Instituțiilor Publice din comuna Bucov, județul Prahova

71

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind încheierea unui contract de prestări servicii cu Asociația Comunelor din România în vederea asigurării auditului financiar comunei Bucov, județul Prahova

70

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea desfășurării sfintelor slujbe ortodoxe în Căminul Cultural Pleașa din comuna Bucov, jud.Prahova

69

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bucov, jud.Prahova

68

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind efectuarea demersurilor necesare completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității adminsitrativ –teritoriale comuna Bucov

67

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 septembrie 2020

66

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2020

65

06.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect “Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței Energetice la nivelul comunei Bucov”

64

06.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea vânzării construcțiilor edificate pe terenul domeniul privat al comunei Bucov în baza Legii nr.15/2003

63

13.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea schimbării stâlpilor de susținere fire cablu torsadat electric din perimetrul terenului de sport pleașa precum și montarea unor stâlpi pentru susținerea cablului torsadat electric pe strada IULIA HAȘDEU

61

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Daniel Ciugureanu

60

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA “– prin PNDR

59

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov, revizuit la 6.10.2020

58

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021) Proiect de Hotărâre Nr.58 / 02.10.2021 (privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021

57

01.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea ”Extinderii rețelei de distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , Valea Orlei și înființare rețea distribuție satul Bighilin”

56

01.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

55

16.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL, pentru suprafața de 10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele 4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, comuna Bucov, jud. Prahova

54

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4654 mp situat în T49, parcela Cc 2049, cu nr cadastral 27339

53

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind rezilierea contractului nr.10166/27.09.2017 încheiat cu SC Plush Laboratory SRL și aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4252 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 24684

52

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind întocmirea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ”

51

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea vânzării construcțiilor în curs de edificare pe terenul domeniul privat al comunei Bucov , retragerea dreptului de folosință asupra terenului și acordarea folosirii terenului noului proprietar al construcției prin încheierea unui contract de de constituire a dreptului de superficie la Biroul Notarului Public

50

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4679 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 22703

49

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

48

24.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 10001mp

47

24.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice

46

28.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind asocierea comunei Bucov cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții Proiectare și execuție modernizare, strada Decebal și strada Vlad Țepeș, sat Pleașa, comuna Bucov

45

24.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

44

16.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare CanalHC607 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”

43

31.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Canal HC 104 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”

42

31.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

41

31.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 iunie 2020

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Inițiator

Conținutul pe scurt al

Proiectului de Hotărâre

         
40 16.07.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 iunie 2020

39 19.06.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7806 /29.05.2015 prin act adițional pentru punctul sanitar din satul Pleașa , comuna Bucov

38 19.06.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

37 29.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Apă și Canal Bucov SRL la data 31 decembrie 2019

36 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă

35 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov

34 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)

33 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena

32 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova

31 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea asocierii comunei Bucov cu U.A.T.- comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”

30 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov

29 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020

28 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

27 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2020

26

31.03.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020
25

31.03.2020

Proiect de Hoărâre Primar Savu Ion privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019

24

24.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen

23

16.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar

 22

16.03.2020   Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în
alte locații din comuna Bucov, jud Prahova

 21

13.03.2020   Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

 20

 13.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe
strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova
19

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019
18

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova
17

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării
16

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp
situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice
15

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare
14 12.02.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020
13  21.01.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucovprivind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucov
12  21.01.2020

Proiect de Hotărâre 

 Primar Savu Ion  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani, comuna Bucovprivind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani, comuna Bucov

 11

 14.01.2020

 Proiect de Hotărâre

 Primar Savu Ion

(privind menținerii în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

10

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, dau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată)

9

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanle apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  în conformitate cu prevederile Legii Nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

8

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

7

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2019)

6

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rețea drumuri de interes local" secțiunea dezvoltare)

5

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii dezvoltare)

4

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului local de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții rromilor promovată de H.G. 18 / 2015 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pentru perioada 2020 - 2024)

3

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare formulare)

2

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov, județul Prahova)

1

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020)
Copyright © 2021 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.